Home
Haptonomie over ammonieten

Haptonomie houdt zich bezig met de ontwikkeling van het gevoelsleven en in ruimere zin met de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen. De aanraking speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van leven en is een direkte wijze om datgene wat voelbaar is, voelbaar te maken. Aanraken is de meest directe vorm van communicatie. De aanraking kan veel duidelijk maken over jezelf of de ander, ook wanneer woorden te kort schieten of alles al gezegd is.
Haptonomie kent verschillende toepassingsgebieden, zoals:
- Haptotherapie
- Pre- en Postnatale begeleiding
- Sportbegeleiding
- Kinesionomie (beweging)

Bij de therapeutische invulling van haptonomie  speelt vooral de positieve werking van aangeraakt worden een belangrijke rol.

De betekenis van aanraken
De mens raakt van nature aan. Een moeder wiegt en streelt haar kind als het huilt. Je slaat je arm om een dierbare heen wanneer hij of zij verdriet heeft. Als je blij bent de ander te zien, dan raak je aan door een handdruk, een kus of een omhelzing. Aanraken is niet alleen heel natuurlijk, het is ook heel belangrijk. Wanneer een kind te weinig wordt aangeraakt, kan dat leiden tot een verstoring van de normale ontwikkeling. Het leven wordt als het ware te weinig geactiveerd.

Aanraken is voeding voor levenskracht
Naast eten en drinken heeft het kind ook de aanraking nodig. Door de aanraking voelt het kind zichzelf en krijgt het een plaats in zijn leefomgeving. Aanraking en gevoel hebben een nauwe relatie met elkaar. De aanraking doet een appèl op de emotionaliteit: men kan zich erdoor bewogen of geraakt voelen. Aanraken dient als voeding om zelf (weer) in beweging en ontwikkeling te komen. Hoe het leven zich naar buiten toe manifesteert wordt mede bepaald door herkomst, plaats en omgevingsfactoren. De aanraking als basis voor ontwikkeling heeft voor een volwassene dezelfde betekenis als voor een kind.

Aanraken is communiceren
Aanraken is in onze samenleving nog vaak een cultureel taboe. We worden als voelers geboren en tot denkers gemaakt, omdat in onze maatschappij de nadruk nog te veel ligt op het versterken van de individualiteit en de prestatie. Hierdoor raakt de communicatie tussen mensen steeds meer op een bepaald doel of effect gericht. Anderen deelgenoot maken van je gevoelens zonder dat er aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan, komt steeds minder voor en emotionele armoede is hiervan het gevolg. Die emotionele armoede kan zich manifesteren in tal van klachten en relationele problemen.

U kunt diverse websites bezoeken om meer te weten te komen over haptonomie. Bezoek o.a. de website van I.T.H op www.ith-haptonomie.nl of kijk op www.haptonomie.nl. Ook kunt u informatie vinden op www.mpzorg.nl en www.haptonomie.com.

Created by G. ter Keurs on April 2003