Home
Fysiotherapie over ammonieten


Introductie
Fysiotherapie wordt al eeuwen toegepast. Bijvoorbeeld in de vorm van oefeningen of massage. En fysiotherapeut adviseert, begeleidt of behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld.

De klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen, zijn zeer uiteenlopend: pijn, krachtsvermindering, ademhalingsproblemen, zwellingen en beperking in de beweging. De aandoeningen kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan tijdens het sporten, het uitoefenen van werkzaamheden of door veroudering.

De fysiotherapie heeft zich als paramedisch beroep sterk ontwikkelt. Voor een deel heeft dit te maken met de strenge basiseisen die aan een fysiotherapeut worden gesteld. Zo is de opleiding tot fysiotherapeut een vierjarige dagopleiding aan een Hoge School voor Gezondheidszorg (HBO). Ook beroepsorganisaties van fysiotherapeuten bewaken voortdurend de kwaliteit. Mede dankzij hun inspanningen bestaan er nu gedragsregels voor fysiotherapeuten, klachtenprocedures voor patiënten, na- en bijscholingsprogramma's en kennisuitwisselingsprojecten.

De behandeling
Jaarlijks brengen ruim 1,5 miljoen mensen een bezoek aan een fysiotherapeut. De fysiotherapeut oefent zijn beroep uit in een praktijk, bij mensen thuis of in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, revalidatiecentrum, bejaardenhuis of verpleeghuis.

Een behandeling van een fysiotherapeut duurt ongeveer een half uur. Tijdens de eerste afspraak brengt de fysiotherapeut alle klachten in kaart. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Vervolgens wordt in samenspraak met de patiënt een plan voor behandeling opgesteld. Al tijdens het eerste bezoek kan hiermee worden begonnen. Indien noodzakelijk neemt de fysiotherapeut tijdens de verdere behandeling contact op met uw huisarts of specialist. Bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende medische informatie beschikbaar is of in  het geval van complicaties. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst ervan.

In een zorginstelling heeft een fysiotherapeut een belangrijke taak binnen het gehele team van specialisten en zorgverleners. Mede door de inzet van de fysiotherapie kan de opnameduur in een instelling steeds korter worden.

Naast behandeling van klachten besteedt de fysiotherapeut ook veel aandacht en zorg aan het voorkomen dat de patiënten nog eens met dezelfde problemen worden geconfronteerd. Dit preventieve karakter van de fysiotherapie is een middel om de kosten van de gezondheidszorg te beperken.

Therapie op maat
Een fysiotherapeut levert maatwerk. Geen enkele patiënt is hetzelfde. Daarom wordt bij iedereen individueel bekeken welke behandelmethode de voorkeur heeft. Er bestaan verschillende mogelijkheden. De meest voorkomende therapieën zijn:

-Bewegingstherapie
-Massage
-Fysiotechniek

Deze therapieën kunnen apart of gecombineerd worden toegepast.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau Fysiotherapie.

Centraal Bureau Fysiotherapie
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
tel: 033-4672900

Of bezoek de website van Fysionet voor meer informatie over fysiotherapie. Ook kunt u voor paramedische vraagstukken terecht op de website van Nederlands Paramedisch Instituut.

Created by G. ter Keurs on April 2003